Thiết bị GEPON OLT Planet EPL-2220

Thiết bị Planet EPL-2220 là một giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng FTTx, giúp giảm thiểu chi phí đầu tư cho các nhà vận chuyển bằng cách cung cấp tỷ lệ phân chia cao là 1:64 trên mỗi cổng và hỗ trợ việc sử dụng các ONU của PLANET. Planet EPL-2220 cung cấp các chức năng mạnh mẽ cho các tính năng Ethernet như VLAN, Multicast, DBA (Phân bổ băng thông động) và danh sách kiểm soát truy cập bên cạnh GEPON, một giao thức truyền thông điểm tới đa điểm dựa trên Gigabit Ethernet. Giao thức GEPON cho phép nhiều người dùng cuối chia sẻ một sợi quang thông tin Gigabit Ethernet bằng bộ chia quang thụ động. Giao tiếp GEPON diễn ra giữa một Đầu cuối Đường dây Quang (OLT) và nhiều Đơn vị Mạng Quang (ONU).

Các tính năng chính thiết bị GEPON OLT Planet EPL-2220

  • 2 cổng Uplink TP/SFP combo
  • 1 cổng quản lý 10/100Mbps
  • GPON: Tốc độ Downstream: 1,25 Gbps, tốc độ Upstream: 1.25 Gbps, giao diện quang: TX: 1310mm RX: 1490mm, khoảng cách tối đa: 20km
  • Hỗ trợ routing/switching Layer 2, Layer 3.
  • Nguồn điện AC: 100~240VAC