Thiết bị băng thông rộng

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Giải pháp thiết bị băng thông rộng PLANET bao gồm các công nghệ như GPON, GEPON Fiber, VDSL2 và ADSL2 + cho các ứng dụng khác nhau. Thiết bị viễn thông băng thông rộng bao gồm OLT hoặc CO (văn phòng trung tâm) đóng vai trò là điểm cuối của nhà cung cấp dịch vụ của mạng quang thụ động trong khi ONU, HGU và CPE (thiết bị tại cơ sở của khách hàng) đóng vai trò là điểm cuối của khách hàng.

Với khả năng cung cấp băng thông cao, thiết bị viễn thông GPON, GEPON Fiber, VDSL2 và ADSL2 + đáp ứng yêu cầu của của người dùng cho công việc kinh doanh, giải trí trên internet.