Module quang SFP PLANET MFB series, 100BaseX, WDM và Dual Core

Module quang SFP PLANET MFB series hỗ trợ tốc độ 100BaseX, được thiết kế theo chuẩn SFP (Small Form Factor Pluggable), tương thích với các thiết bị mạng Switch, Router, Media Converter sử dụng chuẩn khe cắm SFP. Các Module quang PLANET MFB làm việc với các bước sóng 1310nm, 1550nm, WDM (1310nm/1550nm), hỗ trợ cắm nóng (Hot Swappable), khoảng cách từ 2km tới 60km, phù hợp với nhu cầu truyền dẫn khác nhau qua cáp sợi quang.

Module quang SFP PLANET MFB series nhỏ gọn, dễ dàng để được cài đặt trong các cổng tuân thủ SFP MSA bất cứ lúc nào mà không làm gián đoạn hoạt động của thiết bị mạng.

ORDERING INFORMATION

MFB-FX

SFP-Port 100BASE-FX Transceiver (1310nm) -2km

MFB-F20

SFP-Port 100BASE-FX Transceiver (1310nm) – 20km

MFB-FA20

SFP-Port 100BASE-BX Transceiver (WDM,TX:1310nm) -20km

MFB-FB20

SFP-Port 100BASE-BX Transceiver (WDM,TX:1550nm) -20km

MFB-F40

SFP-Port 100BASE-FX Transceiver (1310nm) – 40KM

MFB-F60

SFP-Port 100BASE-FX Transceiver (1310nm) – 60KM

MFB-TFX

SFP-Port 100BASE-FX Transceiver (1310nm) -2km (-40~75 degrees C)

MFB-TF20

SFP-Port 100BASE-FX Transceiver (1310nm) – 20km (-40~75 degrees C)

MFB-TFA20

SFP-Port 100BASE-BX (WDM, TX:1310nm) mini-GBIC module-20km (-40~75 degrees C)

MFB-TFB20

SFP-Port 100BASE-BX (WDM, TX:1550nm) mini-GBIC module-20km (-40~75 degrees C)

MFB-TFA40

SFP-Port 100BASE-BX (WDM, TX:1310nm) mini-GBIC module-40km (-40~75 degrees C)

MFB-TFB40

SFP-Port 100BASE-BX (WDM, TX:1550nm) mini-GBIC module-40km (-40~75 degrees C)

MFB-TSA

SFP-Port 100BASE-BX Transceiver (Multi-mode/WDM,TX:1310nm RX:1550nm / DDM) – 2km (-40~75 degrees C)

MFB-TSB

SFP-Port 100BASE-BX Transceiver (Multi-mode/WDM,TX:1550nm RX:1310nm / DDM) – 2km (-40~75 degrees C)

Danh mục: